Hyresgästinfo

Störningar

Vad kan du som hyresgäst göra?
Först och främst ska du naturligtvis undvika att själv störa dina grannar. Det finns inga speciella tider när det är tillåtet att ha musik eller tv på hög volym, festa eller liknande men efter kl 22 bör det vara tyst. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla. Hyreslagen säger också att man …skäligen bör tåla… vissa störningar. Det innebär till exempel ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen med mera inte är en störning. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.