Hyresgästinfo

Värmen så fungerar den

I våra lägenheter har vi vattenburen värme, vilket betyder att vi har element fyllda med vatten som cirkulerar. 

Det är helt normalt att ett element är varmare upptill och svalare nedtill. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Med hjälp av en termostat ska elementet reglera värmen i rummet. När temperaturen i rummet är över 20 grader slår termostaten av det varma vattnet och elementet blir kallt. 

Det är alltså inte säkert att ditt element alltid är varmt.

Värmen går igång när utomhustemperaturen ligger stabilt under 10-15 grader. Våra drifttekniker anpassar inställningen efter förutsättningarna i just ditt hus.

Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral som skickar ut det varma vattnet. 

Det kan därför dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element om din lägenhet ligger i slutet av värmesystemet. Det kan därför vara bra att ha lite tålamod vid väderomslag. Det varma vattnet är på väg till dig.

Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.

Täck inte för termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.

Se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund.

För en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten.