Hyresgästinfo

Trapphusregler

Får jag placera något utanför min dörr i trapphuset? Svaret är Nej!

Det är ej tillåtet att förvara lösa eller brännbara föremål i trapphuset. Det gäller alla föremål så som dörrmatta, skor, barnvagn, cykel.

Detta är för att vid en ev. brand eller skada kan saker som står i trapphuset stå i vägen för utryckande personal. Det är viktigt att du kommer ihåg att trapphuset kan vara din och andras väg ut vid en olycka. Den är din nödutgång.

Alla hyresgäster har ett gemensamt ansvar för att hålla trapphuset, vindsgången, källargången och entrén fria från prylar.

Tänk även på att hålla entrédörren stängd för att minska risken att obehöriga tar sig in i huset.