Hyresgästinfo

Persienner och Markiser

Persienner ingår inte i våra fastigheter och vi erbjuder därför ingen service av dem. Det kan med stor sannolikhet ändå finnas persienner i din bostad. Du ansvarar själv för underhållet. 

Det finns regler för montering och färgsättning av markiser.Vill du sätta upp markiser behöver du därför ett godkännande från fastighetsägaren.